Saturday, February 25, 2012

Pembangunan di tepi sungai di Lembah Klang dibekukan

Kerajaan memutuskan untuk membekukan pembangunan di semua tanah-tanah milik kerajaan dan Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur (DBKL), Keretapi Tanah Melayu Berhad dan tanah rizab di tepi sungai di Lembah Kelang.
  
Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, Datuk Ahmad Phesal Talib berkata selain itu, kerajaan juga memutuskan tanah-tanah berkenaan, yang seluas 144 hektar, dibekukan daripada sebarang bentuk perkongsian awam swasta, penswastaan, penjualan atau gantian tanah.
  
"Tujuannya adalah untuk memulihara persekitaran Sungai Gombak dan Sungai Klang yang diletakkan di bawah projek "River of Life".
  
"Pembekuan tanah dalam kawasan 'River of Life' dibuat selama tiga tahun berkuatkuasa 8 Februari 2012 hingga 7 Februari 2015 atau sehingga pelaksanaan projek berjaya disiapkan mengikut fasa," katanya dalam kenyataan malam tadi.
  
Beliau berkata projek itu merupakan satu daripada sembilan  Entry Point Project (EPP) di bawah inisiatif "The Greater Kuala Lumpur/Klang Valley".

Ahmad Phesal berkata projek berkenaan juga bertujuan memulihara Sungai Gombak dan Sungai Klang untuk dijadikan pusat warisan dan komersil yang dinamik selain membantu ke arah menjadikan Kuala Lumpur sebagai 20 bandaraya teratas  dari segi kehidupan warganya.
  
"Ini bagi memastikan tanah-tanah itu dapat menerima kesan dari segi peningkatan penilaian hartanah hasil projek pengindahan sungai di bawah projek "River of Life" dan memberi pulangan pelaburan kepada kerajaan," katanya.
  
Menurutnya cadangan projek itu akan melibatkan peruntukan kerajaan sebanyak RM4 bilion dan kerja-kerja pengindahan sungai sepanjang 10.7 km di bawah program "River of Life" akan merangsang pelaburan dan prospek pembangunan hartanah di sepanjang sungai berkenaan.

- Bernama

No comments: