Saturday, July 12, 2008

Sistem Parking Mekanikal

Antara bangunan yang menggunakan sistem parkir mekanikal ialah bangunan Amoda, bersebelahan Plaza Low Yat, KL. Sistem ini dapat memaksimumkan penggunaan ruang yang terhad bagi kegunaan parkir.

Menggunakan sistem mekanikal yang dioperasikan sendiri oleh pengguna adalah amat mudah dan mesra pengguna. Sistem yang digunakan di bangunan ini hanya menghadkan kepada 2 dek sahaja untuk setiap lot.


Dek bawah


Dek atas

Panel kawalan

No comments: