Thursday, March 25, 2010

GREASE TRAPGrease trap @ perangkap minyak adalah keperluan bagi premis perniagaan makanan seperti restoran dan food court. Tujuannya ialah untuk menapis buangan minyak yang dibuang melalui sinki atau lantai baik secara sengaja atau secara tidak langsung.

Grease trap mempunyai penapis yang akan menapis partikel minyak dan membiarkan cairan bebas minyak memasuki saluran pembetung awam. Oleh itu ia perlu sentiasa diselenggarakan. Gambar2 di atas adalah satu proses penyelenggaraan grease trap.

No comments: